top of page

The Small Text

For your information about reservations, downpayment, service and more...

Bij het maken van de afspraak sturen wij in de meeste gevallen een aanbetalingslink.
De afspraak word pas definitief wanneer de betaling binnen is.
De reden dat wij werken met een aanbetaling heeft te maken met het feit dat mensen soms niet komen opdagen. Dit kost veel tijd en er gaat een plek verloren waar iemand anders heel blij mee had geweest.

Mocht je om wat voor reden dan ook de afspraak willen verplaatsen dan kan dat,
maximaal 48 uur voorafgaande de afspraak.
De aanbetaling blijft staan en worden verrekend met de uiteindelijke prijs van de tattoo. 

Indien je de afspraak wilt annuleren en je hebt al een aanbetaling gedaan, dan kan je in de meeste gevallen het gehele bedrag terugkrijgen. Als je niet later dan 14 dagen voordat je de afspraak hebt staan annuleert dat krijg je de aanbetaling 100% terug. En je kan dan opnieuw een afspraak maken.
Ook kan je uiteraard je afspraak (niet later dan 48 uur voorafgaande je afspraak) verplaatsen.

Indien je de afspraak volledig wil annuleren binnen de 14 dagen voorafgaande de afspraak brengen wij 14,95 euro administratiekosten in rekening. 

Bij annulering (dus geen verplaatsing) binnen de 48 uur voorafgaande je afspraak

geven wij de aanbetaling NIET terug. De aanbetaling is er immers niet voor niets.
De reden hiervoor is omdat het bespreken van de tattoo en ontwerp, het inplannen, eventueel de afspraak verplaatsen en/of annuleren heel veel tijd kost.  Het kan 14 werkdagen duren voordat wij de aanbetaling terug hebben gestort.

 

Wij hopen op je begrip.

In most cases, we will send a deposit link when making the appointment.
The appointment will only become final when payment has been received.
The reason we work with a deposit has to do with the fact that people sometimes don't show up. This takes a lot of time and a place that someone else would have been very happy with is lost.

If you want to reschedule the appointment for any reason, you can do so:
maximum 48 hours prior to the appointment.
The deposit remains and will be deducted from the final price of the tattoo.

If you want to cancel the appointment and you have already made a deposit, in most cases you can get the entire amount back. If you cancel no later than 14 days before your appointment, you will receive a 100% refund of your deposit. And you can then make another appointment.
You can of course also reschedule your appointment (no later than 48 hours prior to your appointment).

If you wish to cancel the appointment completely within 14 days prior to the appointment, we will charge an administration fee of 14.95 euros.

In case of cancellation (i.e. no rescheduling) within 48 hours prior to your appointment

we will NOT refund the deposit. After all, the down payment is there for a reason.
The reason for this is because discussing the tattoo and design, scheduling, possibly rescheduling and/or canceling the appointment takes a lot of time. It may take 14 working days before we refund the deposit.

 

We hope for your understanding.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page